• Laureatka Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego

  dodano dnia: 24 maja 2021 / 23:11

  Mimo wyjątkowo trudnego roku szkolnego związanego z pandemią i zdalnym nauczaniem, po raz kolejny uczniowie naszej szkoły znakomicie zaprezentowali się w Ogólnopolskim Konkursie Historycznym  Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego. To prestiżowy  konkurs z 26 letnią tradycją, organizowany pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Obrony Narodowej. W tym roku tematem konkursu były dzieje Polski średniowiecznej wyznaczonej dwoma wielkimi zwycięstwami oręża polskiego: Cedynią i Orszą . W etapie szkolnym w rywalizacji wzięło udział pięcioro uczniów: Aleksandra Kobylarczyk z klasy VII oraz Julia Zawadzka, Julia Zubek, Kamila Piszczek i Zofia Pytel z klasy V. Do dalszego etapu- rejonowego zakwalifikowało się  i wzięło udział dwoje uczniów: Julia Zawadzka i Aleksandra Kobylarczyk.  Wysoki wynik punktowy Aleksandry Kobylarczyk  zapewnił jej prawo udziału w etapie wojewódzkim, gdzie ostatecznie  uzyskała prawie 90 procentowy  wynik i pewnie została laureatem tego konkursu. Aleksandra Kobylarczyk- to uczennica wszechstronna, sumienna i pracowita,  w tym roku wzięła  również udział w Małopolskim Konkursie Matematycznym, gdzie zakwalifikowała się do etapu rejonowego. Cieszy również  wynik najmłodszego uczestnika zmagań Julii Zawadzkiej, która będąc w klasie piątej, pewnie zakwalifikowała się do etapu rejonowego i otarła się o kwalifikację do etapu wojewódzkiego z wynikiem 70% punktów,  jest to dobra prognoza na przyszłość.  Gratulujemy  sukcesu Oli  Kobylarczyk, która wpisała się na długą listę uczniów szkoły w Białce Tatrzańskiej, którzy odnieśli sukces w tym konkursie, uzyskując tytuł laureata bądź finalisty.

  Czytaj więcej
 • Sprzątanie świata

  dodano dnia: 1 maja 2021 / 0:1

  W ramach akcji sprzątania świata, najmłodsi uczniowie naszej szkoły udali się w jej okolice, aby oczyścić budzące się wraz z wiosną lasy i łąki ze śmieci. Jak widać, dzieci połączyły pożyteczne z przyjemnym. Pogoda tego dnia sprzyjała spacerom na świeżym powietrzu, co jest bardzo potrzebne, zwłaszcza w sytuacji pandemii.

  Czytaj więcej
 • Zakończenie Roku Szkolnego

  dodano dnia: 7 lipca 2020 / 11:18

  26 czerwca odbyło się zakończenie Roku Szkolnego. Miało ono zupełnie inny charakter i obraz, niż zazwyczaj. W związku z koniecznością przestrzegania przepisów sanitarnych uczniowie nie mogli zgromadzić się w swoich klasach w pełnej liczbie. Rozdanie świadectw odbywało się w małych grupkach, z zachowaniem odpowiednich odległości, bądź indywidualnie. Jedynie klasy kończące etapy edukacyjne spotkały się w pełnej liczbie, jednak miało to miejsce na hali sportowej, która zapewniała zachowanie bezpieczeństwa.

  Czytaj więcej
 • Laptop dla potrzebującego ucznia dzięki Fundacji ARP

  dodano dnia: 15 czerwca 2020 / 19:37

  Fundacja Agencji Rozwoju Przemysłu wspomogła szkołę w zakupie sprzętu.

  W czasie pandemii uczniowie i nauczyciele borykają się z różnymi trudnościami zdalnego nauczania. Jedną z nich jest brak sprzętu elektronicznego. Szkole udało się pozyskać kilka sztuk używanych laptopów, które zostały wypożyczone najbardziej potrzebującym uczniom. Z pomocą przyszła nam Fundacja Agencji Rozwoju Przemysłu, która ufundowała zakup nowego notebooka. Dzięki temu mogliśmy wypożyczyć go potrzebującemu uczniowi, by mógł bez przeszkód uczestniczyć w zdalnym nauczaniu.

  Fundacja ARP powstała w 2019 roku, by nieść pomoc najbardziej potrzebującym, wspomagać rozwój społeczności lokalnych i podejmować działania na rzecz dobra publicznego.

  Jak sami mówią:

  Troska o naukę i edukację, kulturę i tradycję oraz sport i zdrowie – to obszary działania Fundacji. Wspieramy domy dziecka, osoby niepełnosprawne, szpitale, zakłady lecznicze, instytucje i inicjatywy działające dla pożytku publicznego. Cel społeczny i zasady etyczne są nadrzędnymi wartościami, którymi Fundacja kieruje się w swojej codziennej pracy, a także w relacjach z interesariuszami.

  W dobie pandemii Fundacja ARP cały czas prowadzi zbiórkę funduszy na wsparcie placówek medycznych i opiekuńczych. Spółki grupy kapitałowej ARP wpłaciły już łącznie ponad 555 tysięcy złotych.

  Dziękujemy za dostrzeżenie potrzeb naszych uczniów i okazane wsparcie.

  Czytaj więcej
 • Laureaci konkursów historycznych

  dodano dnia: 27 maja 2020 / 19:54

  Uczennica Alicja Korkosz z klasy VII A oraz Szymon Zawadzki z klasy VIII A uzyskali tytuły laureata etapu wojewódzkiego Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Losy żołnierza, dzieje oręża polskiego w latach 1887 – 1922. O niepodległość i granice Rzeczypospolitej”.Problematyka konkursu odnosiła się do tematów ciekawych, ale i trudnych związanych z wydarzeniami Wielkiej Wojny oraz kształtowaniem się granic państwa polskiego po ponad wiekowej niewoli. Do etapu wojewódzkiego zakwalifikowało się tylko 84 uczniów z całego województwa małopolskiego. Nasi uczniowie w etapie rejonowym uzyskali 88% poprawnych odpowiedzi, wyższy wynik miało tylko 22 uczniów w województwie.

  Szymon Zawadzki uzyskał również tytuł finalisty Małopolskiego Konkursu Historycznego.  MKH jest konkursem przedmiotowym i opiera się na znajomości historii w pełnym zakresie, począwszy od epoki starożytnej po współczesność. Do etapu wojewódzkiego zakwalifikowało się 102 uczniów z województwa małopolskiego. Tylko 2 uczniów uzyskało tytuł laureata, a 61 uczniów tytuł finalisty, wśród nich był także uczeń naszej szkoły.

  Gratulujemy Ali wspaniałego wyniku i życzymy dalszych sukcesów. 

  Szymonowi gratulujemy, życzymy powodzenia w szkole ponadpodstawowej i dziękujemy za godne reprezentowanie Szkoły w Białce Tatrzańskiej w konkursach historycznych. W tym czasie  Szymon trzykrotnie uzyskał tytuł laureata,  raz tytuł finalisty Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego i raz tytuł finalisty Małopolskiego Konkursu Historycznego. Szymon trzykrotnie reprezentował szkołę w finale Powiatowego Konkursu Historycznego, uzyskując drużynowo I miejsce za każdym razem.

  Czytaj więcej
 • Komunikat

  dodano dnia: 19 kwietnia 2020 / 10:57

  Szanowni Państwo!

  W związku z ogłoszeniem stanu epidemii zajęcia szkolne, które do tej pory były zawieszone, będą się odbywać w formie zajęć zdalnych, począwszy od najbliższej środy co najmniej do Świąt Wielkanocnych. Oznacza to, że dzieci będą realizować przedmioty, które mają wpisane w rozkład zajęć w danym dniu. Czynić to będą przy użyciu narzędzi informatycznych, ale również podręczników, zeszytów, zaś w przypadku dzieci , które mają problem z dostępem do Internetu w formie odbierania ze szkoły materiałów dydaktycznych. Będziemy się starać tak organizować te zajęcia, aby uczniowie nie byli nadmiernie obciążani zadaniami domowymi. Z drugiej strony proszę mieć na względzie, że nauczyciele oczekują od dzieci informacji zwrotnej, czy dane treści są dla nich zrozumiałe, stąd ćwiczenia, które utrwalają przekazywane treści, jak również dają nauczycielowi odpowiedź , czy uczniowie zrozumieli omawiany materiał.

  Prosimy więc, aby wspomniane ćwiczenia były przez dzieci wykonywane samodzielnie, pomoc rodziców zwłaszcza w klasach młodszych, powinna przede wszystkim dotyczyć obsługi narzędzi informatycznych.

  Prosimy zadbać, aby uczniowie systematycznie odwiedzali dziennik elektroniczny i odbierali przesyłane przez nauczyciela materiały, otwarcie wiadomości i aktywność dzieci na dzienniku będą podstawą do ustalenia obecności na tych zajęciach. Zlecone zadania przez nauczycieli, odsyłane na ich konta będą podstawą do wystawienia z tego tytułu ocen. Nauczyciele, przekażą również informacje o sposobie, terminach i formach konsultacji zdalnych. Zadania nie będą wymagać od uczniów ciągłej obecności przed komputerem, większość czasu przeznaczonego na naukę powinni spędzać przy książce i zeszycie przedmiotowym.

  Mamy pełną świadomość, że zdalna forma nauczania w wielu przypadkach mocno angażuje rodziców, ale dla nauczycieli jest to równie duże wyzwanie, gdyż tradycyjne nauczanie daje możliwość uzyskania szybkiej informacji zwrotnej czy uczeń rozumie omawiane treści.

  Czytaj więcej
 • Komunikat

  dodano dnia: 19 kwietnia 2020 / 10:56

  Decyzją Ministra Edukacji Narodowej w okresie od 12.03.2020 do 25.03.2020 ze względu na potrzebę powstrzymania tempa rozprzestrzeniania się koronawirusa, zajęcia we wszystkich szkołach zostają zawieszone.

  Dla dzieci rodziców, którzy nie mogą szybko zorganizować opieki nad dziećmi w dniach 12, 13 marca będą w szkole organizowane zajęcia opiekuńcze.

  Rodzicowi dziecka, które nie ukończyły 8 lat przysługuje w związku z czasowym zawieszeniem zajęć w szkołach i przedszkolach zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej ZUS.

  Prosimy zadbać o to aby ten czas dzieci wykorzystały na czytanie lektur, powtarzanie materiału. Zachęcamy do ograniczania kontaktów dziecka z innymi osobami do niezbędnego minimum i rygorystycznego przestrzegania w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń.

  Prosimy śledzić na bieżąco informację i komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły w dzienniku elektronicznym.

  Czytaj więcej
 • II Turniej Szachowy

  dodano dnia: 19 kwietnia 2020 / 10:51

  W dniu dzisiejszym w naszej szkole odbył się II gminny turniej szachowy. W tym roku do rywalizacji przystąpili uczniowie z trzech szkół. Turniej podzielony był na trzy kategorie wiekowe: klasy 1 – 3, klasy 4- 6 oraz klasy 7 -8. Rywalizacja zaczynała się już kilka miesięcy temu, kiedy to odbywały się eliminacje szkolne.

  Poziom w tym roku był bardzo wysoki, szczególnie w najmłodszych klasach, co tylko potwierdza, że szachy po dziś dzień cieszą się ogromnym zainteresowaniem.

  Zawody otworzył oraz zakończył Dyrektor Szkoły Podstawowej w Białce Tatrzańskiej, Pan Eugeniusz Madeja, zwracając uwagę na fakt, że szachy są dyscypliną, która wzmacnia logiczne myślenie.

  Wszystkim, którzy wzięli udział w etapie szkolnym, a zwłaszcza laureatom gratulujemy i życzymy powodzenia w latach następnych.

  Czytaj więcej
 • Lawinowe ABC

  dodano dnia: 25 kwietnia 2020 / 11:50

  W ramach zajęć z Tatrzańskiego Parku Narodowego uczniowie klas 7 udali się na Kalatówki. Celem zajęć było zapoznanie się z zagrożeniami, jakie niosą ze sobą lawiny. Uczniowie najpierw dotarli do schroniska, gdzie wykonali ćwiczenia zadane przez przewodnika z TPN, a następnie zajęli się ćwiczeniami w terenie. Ich celem było odnalezienie ukrytych w sniegu sond, na wzór ratowania zakopanych pod śniegiem ludzi. Zabawa była więc połączona z nauką.

  Czytaj więcej
 • Wycieczka klasy 8 do Krakowa

  dodano dnia: 19 kwietnia 2020 / 10:48

  Przed świętami klasa VIII wraz z wychowawcą p. Urszulą Madeja oraz z p. Małgorzatą Czernik wyjechała do Krakowa. Wycieczka miała rozwijać kompetencje matematyczne, polonistyczne oraz historyczne. Uczniowie mieli okazję podziwiać barokowy kościół św. Anny. Następnie udali się do Collegium Maius, gdzie uczestniczyli w zajęciach interaktywnych z matematyki, po czym zwiedzali sale muzealne. Kolejnym punktem programu było Muzeum Narodowe i zajęcia interaktywne z historii. Zwieńczeniem wycieczki był spektakl w Teatrze STU „Balladyna”. 

  Czytaj więcej
 • Laureat Regionalnego Programu Stypendialnego

  dodano dnia: 19 kwietnia 2020 / 10:46

  Szymon Zawadzki, uczeń naszej szkoły, został Laureatem Regionalnego Programu Stypendialnego za rok szkolny 2018/2019.

  Najlepsi z najlepszych – to oczywiście małopolscy uczniowie i studenci, którzy mogą pochwalić się licznymi osiągnięciami naukowymi, ale także artystycznymi czy sportowymi. Do najlepszych Małopolan trafiły stypendia finansowane przez budżet województwa. Dzięki wsparciu finansowemu województwa małopolskiego młodzi utalentowani ludzie będą mogli rozwijać pasje i umiejętności, które pomogą kształtować nową rzeczywistość.

  Szymon jest obecnie uczniem klasy VIII Szkoły Podstawowej w Białce Tatrzańskiej. Od wielu lat interesuje się historią, biorąc udział w konkursach tematycznych i przedmiotowych. W klasie V, VI uzyskał tytuł laureata Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Losy żołnierza, dzieje oręża polskiego”, a w klasie VII tytuł finalisty. W klasie VI, VII i VIII reprezentował szkołę w finale Powiatowego Konkursu Historycznego „Podhalańskie, Spiskie i Orawskie Drogi do Niepodległości”, gdzie za każdym razem zdobywał I miejsce drużynowo. Gratulujemy Szymonowi wspaniałego sukcesu i życzymy powodzenia w dalszej pracy!

  Czytaj więcej
 • Wycieczka do Krakowa

  dodano dnia: 19 kwietnia 2020 / 10:43

  20 listopada klasa 6A, 7A oraz 7B wybrały się ze swoimi wychowawcami na wycieczkę do Krakowa. Pierwszą atrakcją było zwiedzenie Muzeum Lotnictwa Polskiego, gdzie pan przewodnik w przezabawny a zarazem przejrzysty sposób opowiedział historię tego miejsca, jak również nawiązał do historii Polski. Uczniowie mieli nawet możliwość wejścia do kokpitu samolotu. Drugim etapem wycieczki był laserpark, gdzie uczniowie ćwiczyli swoją sprawność, przechodząc przez labirynt, w którym drogę utrudniały lasery. Pozostali uczniowie brali udział w grze – laserowy paintball. Ostatnim elementem wycieczki była komedia Ryzykowna forsa w teatrze Bagatela. Około godziny 21 wszyscy szczęśliwie wrócili do Białki Tatrzańskiej.

  Czytaj więcej
 • Akademia z okazji 11 listopada

  dodano dnia: 19 kwietnia 2020 / 10:40

  We wtorek w naszej szkole miała miejsce akademia z okazji Święta Odzyskania Niepodległości. Uczniowie najstarszych klas przedstawili swoim młodszym kolegom i koleżankom prozą i śpiewem najważniejsze wydarzenia sprzed ponad 100 lat. Harcerze natomiast złożyli pamiątkowy wieniec na pobliskim cmentarzu. Całość uroczystości była poprzedzona odśpiewaniem wszystkich zwrotek hymnu państwowego, zarówno w dniu akademii jak i w piątek poprzedzający Dzień Niepodległości.

  Czytaj więcej
 • Podhalańskie, spiskie i orawskie drogi do Niepodległości

  dodano dnia: 19 kwietnia 2020 / 10:38

  8 listopada b.r. uczniowie naszej szkoły reprezentowali Gminę Bukowina Tatrzańska w finale konkursu „Podhalańskie, spiskie i orawskie drogi do Niepodległości”. Konkurs organizowany jest pod patronatem prezydenta RP Andrzeja Dudy. Biorą w nim udział nie tylko szkoły z powiatu tatrzańskiego. Na drużynowe zmagania przyjeżdżają uczniowie z Wielkopolski, Pomorza, Dolnego Śląska. Nasza drużyna w składzie: Wiktoria Furczoń, Patrycja Pytel, Szymon Zawadzki spisała się na medal. Pierwszy etap zmagań był bardzo wyrównany i drużyna z Białki Tatrzańskiej prowadziła tylko 2 punktami, w drugim etapie konkursu na wszystkie  pytania odpowiadaliśmy na 100 %, tym samym przewaga pomiędzy I i II miejscem wynosiła 12 punktów. Po raz kolejny uczniowie naszej szkoły zajęli  I miejsce. Naszym zwycięzcom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

  Czytaj więcej
 • Odblaskowa szkoła

  dodano dnia: 19 kwietnia 2020 / 10:36

  Nasza Szkoła już po raz czwarty przystępuje do Ogólnopolskiej Akcji „Odblaskowa Szkoła”. Niewątpliwie, temat bezpieczeństwa na drodze jest bardzo ważny w życiu nie tylko dzieci i uczniów, ale również każdego człowieka. Wszak życie ma się tylko jedno.

  Tegoroczne hasło przewodnie akcji „Odblaskowa Szkoła” brzmiało: „Noszę odblaski – świecę przykładem” oraz „Bezpieczeństwo to nasza wspólna sprawa!”.

  Działania w ramach konkursu „Odblaskowa Szkoła” dobiegły końca. Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy włączyli się w akcje szerzenia idei noszenia elementów odblaskowych i bycia bezpiecznym na drodze.

  Czytaj więcej
 • Dzień Papieski

  dodano dnia: 19 kwietnia 2020 / 10:34

  Jak co roku w naszej szkole obchodzony jest Dzień Papieski, upamiętniający naszego wspaniałego rodaka, Jana Pawła II. W piątek, 18 października na lekcjach 3 oraz 4 odbyły się akademie, w czasie których mogliśmy obejrzeć najważniejsze wydarzenia z życia naszego papieża przed jego wstąpieniem na Stolicę Piotrową. Całość uroczystości przygotował ks. Mateusz Kozik. Dzień ten był także uczczony przez uczniów, którzy na znak szacunku przyszli do szkoły w strojach galowych.

  Czytaj więcej