Samorząd Uczniowski

Samorząd uczniowski w SP w Białce Tatrzańskiej:

 -Przewodniczący: Krzysztof Furczoń

-Z-ca przewodniczącego: Alicja Korkosz

 

Samorząd uczniowski - regulamin