Rada Rodziców w roku szkolnym 2020/2021

Przewodniczący: Monika Paturej

Zastępca Przewodniczącego: Barbara Kowalczyk

Sekrertarz: Dorota Plewa

Komisja rewizyjna: Bożena Dziubasik, Agnieszka Kulczyk