Rada Rodziców w roku szkolnym 2019/2020

Przewodniczący: Teresa Stożek

Zastępca Przewodniczącego: Karol Pilch

Komisja rewizyjna: Bożena Dziubasik, Monika Paturej