Biblioteka

Poniedziałek 9:55 - 10:25, 12:30 - 13:25
Wtorek 9:35 - 11:20
Środa - 8:00 - 10:25, 11:20 - 12:15
Czwartek 8:45 - 11:30, 12:30 - 14:00
Piątek 10:30 - 11:30, 12:15 - 13:30


Pracownicy
Bibliotekę prowadzi Pani mgr Beata Łaś-Zawadzka oraz Pani mgr Iwona Majcher
Czytelnicy
Z biblioteki korzystają wszyscy uczniowie, nauczyciele, pracownicy oraz rodzice.
Działalność
Biblioteka składa się z wypożyczalni i czytelni multimedialnej, w której znajduje się 5 zestawów komputerowych, drukarka oraz kserokopiarka. Czytelnia multimedialna została wyposażona ze środków EFS. Biblioteka szkolna prowadzi zajęcia w różnych zakresach.
Praca z czytelnikiem obejmuje:

 • udostępnianie zbiorów,
 • udzielanie informacji bibliotecznych,rzeczowych,tekstowych,
 • stwarzanie możliwości dostępu do biblioteki każdemu uczniowi w celu dokładnego poznania zbiorów bibliotecznych oraz sposobów korzystania z nich,
 • rozbudzanie zainteresowań czytelniczych uczniów poprzez odpowiedni dobór książek,
 • kształtowanie samodzielności uczniów w poszukiwaniu informacji i korzystaniu z niej,
 • organizowanie gazetek inspirujących czytelnictwo.

Zasoby biblioteki szkolnej
Księgozbiór liczy około 6303 woluminy. Gromadzimy książki potrzebne do realizacji programu szkolnego oraz wydawnictwa zaspokajające indywidualne zainteresowania i upodobania czytelnicze uczniów. Z nowości należy wymienić multimedialną Encyklopedię PWN, składającą się z 18 płyt, multimedialny Atlas Świata PWN. Księgozbiór jest na bieżąco uzupełniany. Każdy czytelnik ma wolny dostęp do półek. Zbiory zostały sklasyfikowane w/g Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej(UKD). Wyodrębniono również księgozbiór podręczny, w skład którego wchodzą:

 • encyklopedie,
 • słowniki,
 • leksykony,
 • biografie,
 • atlasy,
 • albumy.

Od marca 2003 roku tworzymy komputerową bazę danych w programie MOL 2000+. Do pamięci komputera wprowadzono 1700 opisów bibliograficznych. Posiadamy dostęp do internetu, z którego korzystają także nauczyciele wszystkich przedmiotów. Na tablicach informacyjnych znajdują się informacje dotyczące zakupu nowych pozycji książkowych oraz zestawienia czytelnictwa poszczególnych klas.