Spółdzielnia Uczniowska "Promyczek"

Opiekę nad Spółdzielnią Uczniowską sprawują pani Katarzyna Cetera, pan Jan Pawlikowski oraz pan Paweł Iwan.

Skład Spółdzielni Uczniowskiej w bieżącym roku szkolnym: Bużek Franciszek, Kobylarczyk Aleksandra, Królczyk Karolina, Łaś Magdalena, Makuch Adrian, Obłaźna Julia, Plewa Marcelina, Rabiańska Julia.

Cele Spółdzielni Uczniowskiej:

- kształtowanie umiejętności zespołowego działania i gospodarowania;

- prowadzenie działalności gospodarczej, a szczególnie handlowej, usługowej na rzecz szkoły i uczniów;

- kształtowanie nawyków oszczędzania oraz celowego wykorzystywania wypracowanej nadwyżki bilansowej;

- propagowanie idei spółdzielczości w środowisku szkolnym;

- kształtowanie uczciwości, rzetelności i odpowiedzialności a także życzliwości i szacunku do innych;

- promowanie aktywnego udziału w życiu szkoły.