Samorząd Uczniowski

Samorząd uczniowski w SP w Białce Tatrzańskiej:

 -Przewodniczący: Zofia Pytel

-Z-ca przewodniczącego: Jakub Wojeński

 

Samorząd uczniowski - regulamin