Zajęcia dodatkowe dla uczniów

W bieżącym roku szkolnym zajęcia zwiększające szanse edukacyjne prowadzone są dla następujących klas:

- Pani mgr Danuta Budz - klasa 2a
- Pani mgr Iwona Majcher - klasa 2b
- pani mgr Marta Pilch - klasa 3b
- Pani mgr Barbara Klimek-Gronka klasa 3, klasa 6, klasa 8 (j. angielski)
- Pan mgr Lesław Chowaniec - klasa 6 (matematyka) i klasa 8 (matematyka)
- Pani mgr Anna Gacek - klasa 1b
- Pani mgr Urszula Madeja - klasa 4 (historia)

Ponadto prowadzone są koła zainteresowań:

- pani mgr Marta Pilch - koło szachowe
- Pani mgr Agnieszka Wojtanek - język niemiecki
- Pani mgr Katarzyna Cetera - koło sportowe/zajęcia sportowe
- Pani mgr Monika Iwan-Baran - koło biologiczno-chemiczne
- Pan mgr Lesław Chowaniec - koło matematyczne
- Pani mgr Urszula Madeja - koło humanistyczne
- Pani mgr Elżbieta Wolanin - koło matematyczne