Rada Rodziców w roku szkolnym 2020/2021

W obecnym roku szkolnym w skład Rady Rodziców wchodzą następujące osoby:

Przewodniczący – Michał Matys

Zastępca przewodniczącego – Dominika Handzel

Sekretarz  – Monika Leśniowska