• Wycieczka klasy Vb, VIa, VIb i VII do Krakowa

  dodano dnia: 10 sierpnia 2023 / 12:50

  Uczniowie mieli okazję zwiedzić muzeum poświęcone Tadeuszowi Kościuszce, a także podziwiać panoramę Krakowa z nietypowego pomnika, upamiętniającego wybitnego Polaka, czyli Kopca Kościuszki. Następnie cała grupa przejechała do Tyńca. Uczniowie zostali podzieleni na wymieniające się grupy, część zwiedzała klasztor benedyktynów i słuchała niesamowitych historii związanych z opactwem w Tyńcu i najstarszym zakonem założonym w średniowieczu. Pozostali mieli warsztaty pt. „W średniowiecznym skryptorium” i poznawali tajniki warsztatu średniowiecznych skrybów.  Bardzo szybko minął czas w klasztorze i wszyscy zgłodniali udali się do restauracji McDonalds na obiad. Wycieczka zakończyła się na wesoło przedstawieniem w Teatrze STU zorganizowanym z okazji Dnia Dziecka przez kabaret Hrabi.

  Wycieczka została sfinansowana z projektu „Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskie dla Ukrainy – Pakiet Edukacyjny

  Czytaj więcej
 • Wycieczka na Ornak

  dodano dnia: 10 sierpnia 2023 / 12:52

  Klasa VII a udała   się na wycieczkę w Tatry Zachodnie. Przewodnik p. Dariusz Kuruc ciekawie opowiadał uczniom o okazach roślinnych występujących w Dolinie Kościeliskiej. Uczestnicy odkrywali nazwy formacji skalnych górujących nad doliną oraz poznawali legendy związane z niektórymi skałami. Po odpoczynku w schronisku i zjedzeniu pysznej szarlotki, cała grupa udała się na Przełęcz Iwaniacką, a następnie rozpoczęło się żmudne wspinanie na Ornak. Siódmoklasiści zgrabnie pokonali strome podejście, a następnie podziwiali panoramę Tatr Zachodnich od Grzesia aż po Czerwone Wierchy. Pomimo kapryśnej aury, w tym dniu wyjątkowo pogoda dopisała, może brakowało bezchmurnego nieba, ale widoki i tak były wspaniałe.

  Wycieczka została sfinansowana z projektu „Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskie dla Ukrainy – Pakiet Edukacyjny”

  Czytaj więcej
 • Wycieczka na Grzesia

  dodano dnia: 10 sierpnia 2023 / 12:54

  W ostatnim tygodniu roku szkolnego uczniowie klas szóstych wybrali się na wycieczkę w Tatry Zachodnie. Od rana dopisywała piękna, słoneczna pogoda. Pierwszą część trasy grupa pokonała kolejką. Następnie przewodnik p. Dariusz Kuruc bardzo szczegółowo omawiał ciekawostki związane z Doliną Chochołowską. Po krótkim odpoczynku w schronisku cała grupa rozpoczęła wędrówkę na Grzesia, ukoronowaniem wysiłku było podziwianie panoramy Tatr z piękną granią Rohaczy, Wołowca czy Jarząbczego Wierchu.

  Wycieczka została sfinansowana z projektu „Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskie dla Ukrainy – Pakiet Edukacyjny”

  Czytaj więcej
 • Wycieczka do Ojcowskiego Parku Narodowego

  dodano dnia: 10 sierpnia 2023 / 12:57

  W dniu 13 czerwca 2023 klasy drugie i trzecie uczestniczyły w wycieczce do Ojcowskiego Parku Narodowego. Dzieci miały okazję zwiedzić zamek w Pieskowej Skale, następnie przeszli pod wyjątkową skałę, czyli Maczugę Herkulesa. Dużym przeżyciem było zwiedzanie jaskini Nietoperzowej, uczniowie mogli zapoznać się z przyrodą i prehistorycznymi zwierzętami jaskiniowymi. Kolejnym punktem wycieczki był spacer w Ojcowskim Parku dolina Prądnika. Na koniec uczniowie zjedli obiad w jednej z restauracji w Ojcowie. 

  Wycieczka została sfinansowana z projektu „Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskie dla Ukrainy – Pakiet Edukacyjny”

  Czytaj więcej
 • Wycieczka klas IVa i Va do Krakowa

  dodano dnia: 10 sierpnia 2023 / 13:6

  W dniu 14 czerwca klasa 4a i 5a wybrały się na wycieczkę do Krakowa. W programie wycieczki znalazły się takie atrakcje jak Muzeum Lotnictwa Polskiego, Muzeum Inżynierii Miejskiej, w której uczniowie mieli szansę rozwijać swoje kreatywne myślenie. Na koniec odbył się seans filmowy w Cinemacity, po którym dzieci wróciły do domów. Wycieczka została sfinansowana z projektu „Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskie dla Ukrainy – Pakiet Edukacyjny”.

  Czytaj więcej
 • Małopolska Tarcza Humanitarna

  dodano dnia: 10 sierpnia 2023 / 13:9

  SZKOŁA PODSTAWOWA IM. 1 PUŁKU STRZELCÓW PODHALAŃSKICH W BIAŁCE TATRZAŃSKIEJ  realizuje wraz z innymi szkołami w Gminie Bukowina Tatrzańska zadanie grantowe w ramach

  Małopolskiej  Tarczy Humanitarnej. Fundusze Europejskie dla Ukrainy – Pakiet Edukacyjny

  Województwo Małopolskie, Departament Edukacji, realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskie dla Ukrainy – Pakiet Edukacyjny”.

  Źródło finansowania: projekt jest dofinansowany w ramach 15 Osi Priorytetowej – REACT- EU (EFS) dla sprostania wyzwaniom migracyjnym, Działanie 15.2 REACT-EU dla sprostania wyzwaniom migracyjnym – pakiet edukacyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

  Kwota projektu grantowego pn.; „Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskie dla Ukrainy – Pakiet Edukacyjny” w ramach 15 Osi Priorytetowej – REACT-EU (EFS) dla sprostania wyzwaniom migracyjnym – pakiet edukacyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 wynosi 15 691 327 zł, z czego Gmina Bukowina Tatrzańska otrzyma dofinansowanie w kwocie 400 000,00 zł.

  Maksymalny całkowity poziom dofinansowania w formie grantu wynosi 100% kosztów objętych wnioskiem o przyznanie grantu tj. 100% UE.

  Celem projektu jest zwiększenie potencjału małopolskich organów prowadzących szkoły podstawowe i ponadpodstawowe w odpowiedzi na kryzys migracyjny związany z działaniami wojennymi prowadzonymi od 24 lutego 2022 r. w Ukrainie.

  Grant przyznawany jest na wielowymiarowe wsparcie szkół wyłącznie w zakresie edukacyjnym, psychologicznym i sprzętowym wspomagającym edukację i rozwój uczniów m.in. poprzez:

  1. Zakup wyposażenia sal lekcyjnych i innych pomieszczeń szkolnych, sprzętu IT, pomocy dydaktycznych niezbędnych do podjęcia przez uczniów z Ukrainy nauki w małopolskich szkołach i klasach, w tym w oddziałach przygotowawczych, do których trafiają uczniowie oraz dla uczniów kontynuujących zdalne nauczanie w systemie edukacji ukraińskiej z wykorzystaniem zasobów szkół w Małopolsce.
  2. Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne dla uczniów z Ukrainy podejmujących nauczanie w małopolskich szkołach, realizowane w wielu formach i na wielu płaszczyznach (spotkania indywidualne, warsztaty grupowe).
  3. Dodatkowe zajęcia z języka polskiego oraz zajęcia o charakterze wyrównawczo-przedmiotowym prowadzone w języku polskim.
  4. Działania o charakterze integrującym środowisko uczniów z Polski i Ukrainy, w tym:
  • grupowe zajęcia „świetlicowe”, przedmiotowe koła zainteresowań w ramach zajęć pozalekcyjnych:
  • realizacja zadań związanych z turystyką krajową (wycieczek) promujących walory Małopolski;
  • organizacja zimowisk/półkolonii, które poza głównym celem będą działaniem wspierającym rodziców pracujących.
  1. Działania w zakresie doskonalenia i doradztwa dla kadry placówek.

  Termin realizacji grantu to okres od 01.03.2023 r. do 31.08.2023 r.

  Czytaj więcej
 • Projekt grantowy pn. „Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskie dla Ukrainy – Pakiet Edukacyjny”

  dodano dnia: 8 listopada 2023 / 13:7

  W naszej szkole realizowany jest Projekt grantowy pn. „Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskie dla Ukrainy – Pakiet Edukacyjny”. W ramach zadania grantowego zostaną zakupione pomoce dydaktyczne, prowadzone są dodatkowe zajęcia, spotkania z psychologiem szkolnym i pedagogiem szkolnym. Zadanie grantowe sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19.

  Czytaj więcej