Gazetka szkolna "Jutrzenka"

Koło dziennikarskie zajmuje się redagowaniem szkolnej gazetki ,,Jutrzenka”. Podczas spotkań uczniowie zdobywają wiedzę na temat pracy dziennikarza. Samodzielnie dobierają tematykę i tytuły swoich artykułów. Podczas  spotkań decydują o tym, co znajdzie się w danym numerze, dzielą się pracą lub sprawdzają na jakim etapie są przygotowania kolejnego wydania.  Uczniowie poznają podstawowe formy pracy dziennikarskiej przede wszystkim: wywiad, reportaż czy sprawozdanie. Tematy poruszane w gazetce to informacje o najważniejszych wydarzeniach z życia szkoły ( uroczystościach szkolnych, konkursach, zawodach, imprezach klasowych), wywiady z absolwentami mające na celu przedstawienie wybranych szkół średnich, ukazywanie problemów widzianych oczyma dzieci, rozwijanie indywidualnych zainteresowań, twórczość własna uczniów oraz działalność Gromady Zuchowej. Autorami tekstów są sami uczniowie, sporadycznie pojawiają się w gazetce materiały zaczerpnięte z Internetu.  "Jutrzenka" jest dwumiesięcznikiem,  rozchodzi się w nakładzie 45 egzemplarzy. Opiekę nad gazetką szkolną sprawuje Pani mgr Beata Łaś-Zawadzka.

Jutrzenka - luty 2020

Jutrzenka - grudzień 2019

Jutrzenka - październik 2019