Rada Pedagogiczna

 

Imię i nazwisko
nauczyciela

Nauczany przedmiot

Wychowawstwo

mgr Eugeniusz Madeja
Dyrektor

geografia

 

 

mgr Małgorzata Czernik

nauczanie zintegrowane

technika

oddział przedszkolny

 

mgr Monika Bednarczyk

język angielski

klasa 5B

mgr Katarzyna Cetera

wychowanie fizyczne

 

ks. mgr Paweł Cempura

religia

 

mgr Danuta Budz

edukacja wczesnoszkolna

klasa 3B SP

 mgr Anna Gacek

nauczanie przedszkolne

informatyka

klasa 2A SP

mgr Lesław Chowaniec

Zastępca Dyrektora

matematyka

 

klasa 6A SP

mgr Barbara Gronka

język angielski

klasa 4B SP

mgr Justyna Haberko-Gał

logopedia, zajęcia rewalidacyjne

 

mgr Monika Iwan - Baran

biologia, chemia, przyroda, wdż, ed. dla bezpieczeństwa,

klasa 8A SP

 

mgr Paweł Iwan

wychowanie fizyczne
gimnastyka korekcyjna
sks
zajęcia rekreacyjno - sportowe

 

klasa 5A SP

s. Anna Jusiel

religia

 

mgr Anna Kalata

język angielski

klasa 6B SP

mgr Beata Łaś - Zawadzka

język polski, biblioteka

klasa 4A SP

mgr Urszula Madeja

historia,
język polski

klasa 7A SP

mgr Iwona Majcher

nauczanie zintegrowane
świetlica, biblioteka

klasa 1A SP

mgr Marta Makowska

edukacja wczesnoszkolna

klasa 3A SP

mgr Ewelina Solus

 nauczanie przedszkolne, psycholog szkolny

 

mgr Dominika Strzelecka

język polski, logopedia

 

mgr Jan Pawlikowski

wychowanie fizyczne
zajęcia rekreacyjno - sportowe, sks

 

       

mgr Marta Pilch

edukacja wczesnoszkolna, pedagog szkolny, doradztwo zawodowe

 

mgr Maria Rzadkosz

nauczyciel wspomagający

           

mgr Agnieszka Wojtanek

język niemiecki
zajęcia artystyczne, muzyka

 

mgr Elżbieta Wolanin

matematyka, fizyka

klasa 7B SP

 mgr Kinga Pilch - Kubiak

 nauczanie przedszkolne