Rada Pedagogiczna

 

Imię i nazwisko
nauczyciela

Nauczany przedmiot

Wychowawstwo

mgr Eugeniusz Madeja
Dyrektor

geografia

 

 

mgr Małgorzata Czernik
V-ce dyrektor

nauczanie zintegrowane
sztuka

klasa 3A SP

mgr Monika Bednarczyk

język angielski, biblioteka

klasa 4B

mgr Katarzyna Cetera

wychowanie fizyczne

 

ks. mgr Wojciech Mikołajek

religia

 

mgr Danuta Budz

edukacja wczesnoszkolna

klasa 2B SP

 mgr Anna Gacek

nauczanie przedszkolne

klasa 1A SP

mgr Lesław Chowaniec

matematyka, informatyka,

wiedza o społeczeństwie

klasa 5A SP

mgr Barbara Gronka

język angielski

 

mgr Justyna Haberko-Gał

logopedia, zajęcia rewalidacyjne

 

mgr Monika Iwan - Baran

matematyka, wos
pdż, ed. dla bezpieczeństwa,
zajęcia techniczne

klasa 7A SP

 

mgr Paweł Iwan

wychowanie fizyczne
gimnastyka korekcyjna
sks
zajęcia rekreacyjno - sportowe

 

klasa 4A SP

s. Anna Jusiel

religia

 

mgr Anna Kalata

język angielski

klasa 5B SP

mgr Beata Łaś - Zawadzka

język polski, biblioteka

 

mgr Urszula Madeja

historia,
język polski, wiedza o społeczeństwie, ed. dla bezpieczeństwa

 

klasa 6A SP

mgr Iwona Majcher

nauczanie zintegrowane
świetlica

klasa 3B SP

mgr Marta Makowska

edukacja wczesnoszkolna

klasa 2A SP

mgr Ewelina Solus

 nauczanie przedszkolne, psycholog szkolny

 

mgr Dominika Strzelecka

język polski, logopedia

klasa 8B SP

mgr Jan Pawlikowski

wychowanie fizyczne
zajęcia rekreacyjno - sportowe, sks

 

       

mgr Marta Pilch

edukacja wczesnoszkolna, pedagog szkolny

 

mgr Maria Rzadkosz

nauczyciel wspomagający

           

mgr Agnieszka Wojtanek

język niemiecki
zajęcia artystyczne, muzyka

klasa 8A SP

mgr Elżbieta Wolanin

matematyka, fizyka, informatyka, doradztwo zawodowe

 

klasa 6B SP

 mgr Kinga Pilch - Kubiak

 nauczanie przedszkolne