• Wydarzenie pn. „Eko-Mikołajki w Gminie Bukowina Tatrzańska"

  dodano dnia: 7 grudnia 2023 / 16:3

  Głównym celem wydarzenia było rozbudzenie wśród dzieci dobrych praktyk proekologicznych oraz świadomości ekologicznej. Podczas spotkań z najmłodszymi poruszone zostały takie tematy jak ochrona powietrza, troska o środowisko, segregacja odpadów oraz recykling. Działanie to miało przybliżyć dzieciom ideę ekologii oraz życia zgodnie z naturą. Na zakończenie spotkania wszyscy uczestnicy otrzymali paczki ze słodyczami i Eko-nagrody.

  Czytaj więcej
 • Akademia z okazji Święta Niepodległości

  dodano dnia: 10 listopada 2023 / 12:24

  W dniu dzisiejszym w naszej szkole miały miejsce uroczystości związane ze 105-leciem odzyskania przez Polskę Niepodległości.Rozpoczęliśmy Mszą Świętą, po której nastąpiło złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniającą naszych rodaków, walczących za Polskę w czasie wojny. Uroczystości zakończyły się na hali sportowej, gdzie odbyły się dwie akademie. Pierwszą przygotowali przedszkolacy, a drugą uczniowie klasy 7a i 5a.

  Czytaj więcej
 • Odblaskowa szkoła

  dodano dnia: 1 listopada 2023 / 10:27

  Wraz z końcem października zakończyliśmy akcje „Odblaskowa Szkoła”. W działania zaangażowali się uczniowie, nauczyciele oraz rodzice. Odblaskami świecą już nie tylko uczniowie, ale także społeczność Białczańska.
  Propagowanie bezpieczeństwa na drodze rozpoczęli harcerze, wręczając opaski odblaskowe po jednej z niedzielnych mszy świętych. Z kolei mamy naszych uczniów zapewniły odblaski paniom na fitness na Hali Sportowej w Białce Tatrzańskiej. Z misją ruszyli również uczniowie - górale, którzy odblaski wręczali na próbie dziecięcego zespołu góralskiego „Zyngierki”. Równolegle z działaniami poza murami szkoły, o bezpieczeństwie na drodze informowały gazetki, plakaty i szkolne konkursy. W minionym miesiącu miały również miejsce zajęcia z policjantami „Bezpieczna droga do szkoły/przedszkola” oraz „Dzień Odblasków”. Teraz już wszyscy wiedzą jak dbać o swoje bezpieczeństwo w pobliżu jezdni. Zakładajmy odblaski i świećmy przykładem dla innych!

  Czytaj więcej
 • Pierwszy (Przed)Szkolny Dzień Seniora

  dodano dnia: 1 listopada 2023 / 10:23

  W miniony piątek odbył się Dzień Seniora w Szkole Podstawowej w Białce Tatrzańskiej. Wszystko za sprawą udziału w ogólnopolskiej akcji „Odblaskowa Szkoła”. Na to wydarzenie zostali zaproszeni dziadkowie przedszkolaków szkolnego Oddziału Przedszkolnego w Białce Tatrzańskiej. Tłumy Seniorów zapełniły przygotowane wcześniej miejsca. Gości przywitał Pan Dyrektor Eugeniusz Madeja, po czym wszyscy obejrzeli występ przedszkolaków pt. „Leśna Szkoła Ruchu Drogowego”. Dla niektórych dzieci był to pierwszy występ przed publicznością. Obie grupy spisały się na medal. W drugiej części swoje przemówienie wygłosił Pan Krzysztof Waksmundzki, policjant z Komendy Powiatowej Policji w Zakopanem. Oprócz tematu bezpieczeństwa na drodze poruszył bardzo ważne kwestie: wyłudzeń, oszustw i niebezpiecznych sytuacji, jakie mają miejsce w ostatnim czasie nie tylko na terenie naszego powiatu, ale w całej Polsce. Ku przestrodze podał kilka przypadków wyłudzeń pieniężnych by każda osoba kierowała się zasadą ograniczonego zaufania.

  Czytaj więcej
 • Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

  dodano dnia: 15 października 2023 / 10:34

  W miniony piątek w naszej szkole odbyła się akademia z okazji Dnia Nauczyciela. Przygotowali ją uczniowie przedszkola oraz klasy 3. Na początku pan Dyrektor przypomniał zarys historyczny tego święta, a później najmłodsi uczniowie poprzez swoje wiersze i śpiew ubogacili całą uroczystość. W tym roku jest ona szczególna, ponieważ mija dokładnie 250 lat od ustanowienia Komisji Edukacji Narodowej.

  Czytaj więcej
 • Wycieczka do Bramy Gorce

  dodano dnia: 23 września 2023 / 13:3

  21 września klasy 4 - 6 wraz z wychowawcami udały się na wycieczkę po okolicy. Rozpoczęli od zwiedzania zabytkowego kościoła w Dębnie oraz Dworu Tetmajera. Po poznaniu historii tych miejsc udali się do kina na film "O psie, który jeździł koleją". Kulminacyjnym punktem wycieczki była Brama Gorce, gdzie mieli możliwość spaceru pośród koron drzew oraz warsztatów biologicznych.

  Czytaj więcej
 • Wywiadówka

  dodano dnia: 11 września 2023 / 7:39

  Dyrektor Szkoły w Białce Tatrzańskiej informuje, że we wtorek 12 września 2023r. o godzinie 17:30 na I piętrze szkoły odbędzie się wywiadówka dla rodziców. Po spotkaniu z dyrektorem szkoły rodzice przejdą z wychowawcami do klas. Dyrektor i nauczyciele zapraszają wszystkich rodziców, których dzieci uczęszczają do szkoły w Białce Tatrzańskiej. Na spotkaniach będą omawiane sprawy bieżące szkoły. W związku z koniecznością zapoznania się z warunkami ubezpieczenia oraz uzupełnienia innych ważnych dokumentów proszę o niezawodne przybycie.

  Czytaj więcej
 • Rozpoczęcie Roku Szkolnego

  dodano dnia: 5 września 2023 / 11:8

  Wczoraj odbyło się uroczyste rozpoczęcie Roku Szkolnego w naszej szkole. O godzinie 8:00 miała miejsce Msza Święta, po której uczniowie przeszli do hali znajdującej się przy szkole, gdzie pan Dyrektor oraz Wójt przypomnieli o pracach jakie odbyły się w ostatnie wakacje w naszej szkole oraz o zasadach bhp obowiązujących w czasie roku szkolnego. Po spotkaniu na hali uczniowie przeszli z wychowawcami do klas.

  Czytaj więcej
 • Inauguracja roku szkolnego 2023-2024

  dodano dnia: 30 sierpnia 2023 / 8:42

  Dyrektor Szkoły w Białce Tatrzańskiej informuje, że inauguracja roku szkolnego 2023/2024 odbędzie się w poniedziałek 4 września 2023r.

  O  godzinie 8:00 w kościele parafialnym w Białce Tatrzańskiej zostanie odprawiona Msza Święta. Po jej zakończeniu na hali sportowej odbędzie się spotkanie z dyrektorem, a następnie w klasach z wychowawcami, które zakończy się o godzinie 10:30.

  Stołówka szkolna działać będzie od 5 września, wychowawcy na pierwszym spotkaniu z uczniami, zbiorą informację o ilości dzieci chętnych do korzystania z żywienia - proszę rodziców o podjęcie decyzji. Koszt dzienny posiłku wynosi 7zł, za miesiąc wrzesień to 133 zł. (wpłaty można dokonać u wychowawcy lub w sekretariacie szkoły najpóźniej do 10 dnia danego miesiąca).

  Od 5 września działa również świetlica szkolna przeznaczona dla dzieci, których oboje rodziców pracują zawodowo lub dzieci oczekują na autobus, warunkiem korzystania ze świetlicy jest złożenie karty zapisu z oświadczeniem o pracy obojga rodziców/ opiekunów prawnych/ lub konieczności zapewnienia opieki do przyjazdu autobusu, pod rygorem odpowiedzialności za prawdziwość złożonych danych.

  Podręczniki szkolne uczniowie otrzymają w pierwszym lub drugim tygodniu roku szkolnego.

  Czytaj więcej
 • Małopolska Tarcza Humanitarna

  dodano dnia: 10 sierpnia 2023 / 13:9

  SZKOŁA PODSTAWOWA IM. 1 PUŁKU STRZELCÓW PODHALAŃSKICH W BIAŁCE TATRZAŃSKIEJ  realizuje wraz z innymi szkołami w Gminie Bukowina Tatrzańska zadanie grantowe w ramach

  Małopolskiej  Tarczy Humanitarnej. Fundusze Europejskie dla Ukrainy – Pakiet Edukacyjny

  Województwo Małopolskie, Departament Edukacji, realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskie dla Ukrainy – Pakiet Edukacyjny”.

  Źródło finansowania: projekt jest dofinansowany w ramach 15 Osi Priorytetowej – REACT- EU (EFS) dla sprostania wyzwaniom migracyjnym, Działanie 15.2 REACT-EU dla sprostania wyzwaniom migracyjnym – pakiet edukacyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

  Kwota projektu grantowego pn.; „Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskie dla Ukrainy – Pakiet Edukacyjny” w ramach 15 Osi Priorytetowej – REACT-EU (EFS) dla sprostania wyzwaniom migracyjnym – pakiet edukacyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 wynosi 15 691 327 zł, z czego Gmina Bukowina Tatrzańska otrzyma dofinansowanie w kwocie 400 000,00 zł.

  Maksymalny całkowity poziom dofinansowania w formie grantu wynosi 100% kosztów objętych wnioskiem o przyznanie grantu tj. 100% UE.

  Celem projektu jest zwiększenie potencjału małopolskich organów prowadzących szkoły podstawowe i ponadpodstawowe w odpowiedzi na kryzys migracyjny związany z działaniami wojennymi prowadzonymi od 24 lutego 2022 r. w Ukrainie.

  Grant przyznawany jest na wielowymiarowe wsparcie szkół wyłącznie w zakresie edukacyjnym, psychologicznym i sprzętowym wspomagającym edukację i rozwój uczniów m.in. poprzez:

  1. Zakup wyposażenia sal lekcyjnych i innych pomieszczeń szkolnych, sprzętu IT, pomocy dydaktycznych niezbędnych do podjęcia przez uczniów z Ukrainy nauki w małopolskich szkołach i klasach, w tym w oddziałach przygotowawczych, do których trafiają uczniowie oraz dla uczniów kontynuujących zdalne nauczanie w systemie edukacji ukraińskiej z wykorzystaniem zasobów szkół w Małopolsce.
  2. Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne dla uczniów z Ukrainy podejmujących nauczanie w małopolskich szkołach, realizowane w wielu formach i na wielu płaszczyznach (spotkania indywidualne, warsztaty grupowe).
  3. Dodatkowe zajęcia z języka polskiego oraz zajęcia o charakterze wyrównawczo-przedmiotowym prowadzone w języku polskim.
  4. Działania o charakterze integrującym środowisko uczniów z Polski i Ukrainy, w tym:
  • grupowe zajęcia „świetlicowe”, przedmiotowe koła zainteresowań w ramach zajęć pozalekcyjnych:
  • realizacja zadań związanych z turystyką krajową (wycieczek) promujących walory Małopolski;
  • organizacja zimowisk/półkolonii, które poza głównym celem będą działaniem wspierającym rodziców pracujących.
  1. Działania w zakresie doskonalenia i doradztwa dla kadry placówek.

  Termin realizacji grantu to okres od 01.03.2023 r. do 31.08.2023 r.

  Czytaj więcej
 • Wycieczka klas IVa i Va do Krakowa

  dodano dnia: 10 sierpnia 2023 / 13:6

  W dniu 14 czerwca klasa 4a i 5a wybrały się na wycieczkę do Krakowa. W programie wycieczki znalazły się takie atrakcje jak Muzeum Lotnictwa Polskiego, Muzeum Inżynierii Miejskiej, w której uczniowie mieli szansę rozwijać swoje kreatywne myślenie. Na koniec odbył się seans filmowy w Cinemacity, po którym dzieci wróciły do domów. Wycieczka została sfinansowana z projektu „Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskie dla Ukrainy – Pakiet Edukacyjny”.

  Czytaj więcej
 • Wycieczka do Ojcowskiego Parku Narodowego

  dodano dnia: 10 sierpnia 2023 / 12:57

  W dniu 13 czerwca 2023 klasy drugie i trzecie uczestniczyły w wycieczce do Ojcowskiego Parku Narodowego. Dzieci miały okazję zwiedzić zamek w Pieskowej Skale, następnie przeszli pod wyjątkową skałę, czyli Maczugę Herkulesa. Dużym przeżyciem było zwiedzanie jaskini Nietoperzowej, uczniowie mogli zapoznać się z przyrodą i prehistorycznymi zwierzętami jaskiniowymi. Kolejnym punktem wycieczki był spacer w Ojcowskim Parku dolina Prądnika. Na koniec uczniowie zjedli obiad w jednej z restauracji w Ojcowie. 

  Wycieczka została sfinansowana z projektu „Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskie dla Ukrainy – Pakiet Edukacyjny”

  Czytaj więcej
 • Wycieczka na Grzesia

  dodano dnia: 10 sierpnia 2023 / 12:54

  W ostatnim tygodniu roku szkolnego uczniowie klas szóstych wybrali się na wycieczkę w Tatry Zachodnie. Od rana dopisywała piękna, słoneczna pogoda. Pierwszą część trasy grupa pokonała kolejką. Następnie przewodnik p. Dariusz Kuruc bardzo szczegółowo omawiał ciekawostki związane z Doliną Chochołowską. Po krótkim odpoczynku w schronisku cała grupa rozpoczęła wędrówkę na Grzesia, ukoronowaniem wysiłku było podziwianie panoramy Tatr z piękną granią Rohaczy, Wołowca czy Jarząbczego Wierchu.

  Wycieczka została sfinansowana z projektu „Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskie dla Ukrainy – Pakiet Edukacyjny”

  Czytaj więcej
 • Wycieczka na Ornak

  dodano dnia: 10 sierpnia 2023 / 12:52

  Klasa VII a udała   się na wycieczkę w Tatry Zachodnie. Przewodnik p. Dariusz Kuruc ciekawie opowiadał uczniom o okazach roślinnych występujących w Dolinie Kościeliskiej. Uczestnicy odkrywali nazwy formacji skalnych górujących nad doliną oraz poznawali legendy związane z niektórymi skałami. Po odpoczynku w schronisku i zjedzeniu pysznej szarlotki, cała grupa udała się na Przełęcz Iwaniacką, a następnie rozpoczęło się żmudne wspinanie na Ornak. Siódmoklasiści zgrabnie pokonali strome podejście, a następnie podziwiali panoramę Tatr Zachodnich od Grzesia aż po Czerwone Wierchy. Pomimo kapryśnej aury, w tym dniu wyjątkowo pogoda dopisała, może brakowało bezchmurnego nieba, ale widoki i tak były wspaniałe.

  Wycieczka została sfinansowana z projektu „Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskie dla Ukrainy – Pakiet Edukacyjny”

  Czytaj więcej
 • Wycieczka klasy Vb, VIa, VIb i VII do Krakowa

  dodano dnia: 10 sierpnia 2023 / 12:50

  Uczniowie mieli okazję zwiedzić muzeum poświęcone Tadeuszowi Kościuszce, a także podziwiać panoramę Krakowa z nietypowego pomnika, upamiętniającego wybitnego Polaka, czyli Kopca Kościuszki. Następnie cała grupa przejechała do Tyńca. Uczniowie zostali podzieleni na wymieniające się grupy, część zwiedzała klasztor benedyktynów i słuchała niesamowitych historii związanych z opactwem w Tyńcu i najstarszym zakonem założonym w średniowieczu. Pozostali mieli warsztaty pt. „W średniowiecznym skryptorium” i poznawali tajniki warsztatu średniowiecznych skrybów.  Bardzo szybko minął czas w klasztorze i wszyscy zgłodniali udali się do restauracji McDonalds na obiad. Wycieczka zakończyła się na wesoło przedstawieniem w Teatrze STU zorganizowanym z okazji Dnia Dziecka przez kabaret Hrabi.

  Wycieczka została sfinansowana z projektu „Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskie dla Ukrainy – Pakiet Edukacyjny

  Czytaj więcej
 • Zakończenie roku szkolnego

  dodano dnia: 24 czerwca 2023 / 9:54

  W piątek, 23 czerwca odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego. Po Mszy świętej nastąpiło przekazanie Sztandaru szkoły uczniom klasy 7, a następnie przemowa Wójta gminy i pana Dyrektora. Przypomnieli oni zasady bezpiecznego zachowania w czasie wakacji oraz pogratulowali najlepszym uczniom ich osiągnięć. Ostatnim punktem uroczystości było wręczenie nagród na hali sportowej oraz świadectw przez wychowawców w klasach.

  Czytaj więcej
 • Egzamin ósmoklasisty

  dodano dnia: 24 maja 2023 / 21:15

  W dniach 23-25 maja nasi najstarsi uczniowie piszą egzamin ósmoklasisty. Jest to pierwszy poważny sprawdzian ich wiedzy i umiejętności, który w dużej mierze zadecyduje, do jakiej szkoły dostaną się po ukończeniu klasy ósmej. Życzymy im powodzenia przez te dni oraz wszystkiego dobrego w nowych szkołach, do jakich się dostaną.

  Czytaj więcej
 • Podchody ekologiczne

  dodano dnia: 24 maja 2023 / 21:9

  W dniu dzisiejszym w naszej szkole odbyły się podchody ekologiczne. Niestety pogoda nie pozwoliła rozegrać ich na zewnątrz, zatem uczniowie musieli wykonywać zadania na hali sportowej. Segregowali śmieci, wypełniali quizy, przypominali sobie zasady bezpieczeństwa. Wszystko odbyło się w sympatycznej i miłej atmosferze.

  Czytaj więcej
 • Akademia z okazji Konstytucji 3 Maja

  dodano dnia: 29 kwietnia 2023 / 13:45

  W ostatni piątek – 28.04.2023r. w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia z okazji Konstytucji 3 Maja. Uczniowie klas 4, 6 i 7 przygotowani przez Panią Urszulę Madeja oraz Panią Agnieszkę Wojtanek przybliżyli nam zagadnienia z końca XVIII wieku oraz ubogacili je pięknym śpiewem. Po zakończonej akademii nastąpiło rozdanie nagród dla najlepszych sportowców minionej zimy.

  Czytaj więcej
 • Laboratoria przyszłości

  dodano dnia: 23 lutego 2023 / 17:26

  W roku szkolnym 2021/2022 dzięki rządowemu programowi doposażenia szkół w nowoczesne pomoce dydaktyczne: „laboratoria przyszłości” nasza szkoła otrzymała kwotę 70 000 złotych. W I okresie roku szkolnego udało się wydatkować 2/3 środków i pozyskać pomoce z zestawu podstawowego:  do nauki informatyki :  drukarka 3D wraz z filamentem oraz pakiet klocków do nauki programowania, pomoce do biologii w postaci wysokiej klasy mikroskopów, zestawy do nauczania techniki a szczególnie  podstaw elektroniki: mikrokontroler i mikroport z akcesoriami, profesjonalny miernik,  stację lutowniczą na gorące powietrze  oraz sprzęt wykorzystywany do organizacji akademii, produkcji filmików: aparat fotograficzny z funkcją nagrywania filmów, gimbal, oświetlenie do realizacji nagrań, mikrofony kierunkowe i nagłowne. Pozostałą kwotę wydatkowano w II okresie roku szkolnego pozyskując pomoce do techniki: dzięki którym uczniowie będą mogli uczyć się gotowania: kuchenka, mikser, blender, opiekacz, naczynia kuchenne a także szycia i haftowania: maszyna do szycia wraz z akcesoriami, hafciarka, deska do prasowania i generator pary, ponadto zaopatrzono szkołę w pomoce do nauki elektroniki: zasilacz regulowany, zestawy obwodów elektrycznych , stację lutowniczo -rozlutowującą.

  Pozyskane w ten sposób pomoce dydaktyczne pozwalają uczniom już na etapie szkoły podstawowej rozwijania swych pasji z pomocą nowoczesnych technologii.

  Czytaj więcej