Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

W szkole prowadzone są zajęcia korekcyjno-kompensacyjne obejmujące terapię pedagogiczną. Podczas zajęć usprawniane i rozwijane są zaburzone funkcje w zakresie:  analizy i syntezy wzrokowej i słuchowej, percepcji słuchowej: słuchu fonemowego, wrażliwości słuchowej, mowy i zasobu słownictwa, koordynacji wzrokowo – słuchowo - ruchowej, usprawniania motoryki małej oraz dużej, pamięci dowolnej, słownej, długotrwałej, koncentracji uwagi, motywacji do działania, podejmowania trudu, myślenia przyczynowo-skutkowego, sprawności manualnej i grafomotorycznej, orientacji w schemacie ciała i przestrzeni.

Ponadto podczas zajęć rozwijana jest umiejętność czytania ze zrozumieniem, pisania oraz doskonalenie elementarnych umiejętności matematycznych.

Nadrzędnym celem tych zajęć jest dbanie o rozwój emocjonalny uczniów, budzenie wiary we własne możliwości, kontrolowanie własnych zachowań, wdrażanie do systematyczności i obowiązkowości, zauważanie i wzmacnianie pozytywne nawet drobnych sukcesów.  

Zajęcia prowadzi terapeuta mgr Dominika Strzelecka