Zajecia dydaktyczno-wyrównawcze

W bieżącym roku szkolnym zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze prowadzone są dla następująych klas:

- Pani mgr Danuta Budz -   klasa 3a
- Pani mgr Monika Iwan-Baran - klasa 4 (matematyka)
- Pan mgr Lesław Chowaniec - klasa 4, 5, 7 i 8 (matematyka)
- Pani mgr Dominika Strzelecka - klasa 6b (j. polski)
- Pani mgr Elżbieta Wolanin - klasa 8b (matematyka)