Szkolne Koło Caritas

Szkolne Koło Caritas to organizacja dla uczniów klas 7 i 8. Jej głównym zadaniem jest uwrażliwianie na potrzeby, braki, biedę i cierpienie drugiego człowieka oraz niesienie skutecznej pomocy. Działalność w SKC pomaga uczniom przełamywać swoje kompleksy, uczy doceniania tego co mamy oraz stanowi świetną okazję do współpracowania w szlachetnym celu.

Główną formą działalności naszego koła jest stała współpraca z Domem Pomocy Społecznej Dla Dzieci I Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie Prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Serafitek w Białce Tatrzańskiej. Cotygodniowe wizyty, wspólnie spacery, rozmowy, gry, zabawy z wychowankami DPS-u to świetna okazja by wzajemnie sobie pomagać, by wzajemnie się ubogacać.

Osoby chętne by przyłączyć się do działalności Koła proszone są by zgłosiły się do opiekunów.

Opiekunowie: Pani mgr Elżbieta Wolanin, Pani mgr Justyna Haberko-Gał, ks. mgr Mateusz Kozik