Dyrekcja Szkoły

Dyrektor Szkoły:

mgr Eugeniusz Madeja

 

Zastępca Dyrektora:

mgr Lesław Chowaniec