Wycieczka do Oświęcimia

W piątek, 27 września, uczniowie klasy VIII, wybrali się do Muzeum Auschwitz – Birkenau. Przewodnik przybliżył młodzieży czasy okupacji niemieckiej na ziemiach polskich w okresie II wojny światowej. Bardzo dużo miejsca w swoich wypowiedziach poświęcił na omówienie genezy totalitaryzmu oraz tragiczne następstwa tej ideologii. Po kilkugodzinnym spotkaniu z historią najnowszą, klasa VIII udała się do zamku w Pszczynie, gdzie mieli okazję podziwiać rezydencję magnacką na Górnym Śląsku.  Późnym popołudniem wszyscy szczęśliwie wrócili do domu.