Komunikat

Decyzją Ministra Edukacji Narodowej w okresie od 12.03.2020 do 25.03.2020 ze względu na potrzebę powstrzymania tempa rozprzestrzeniania się koronawirusa, zajęcia we wszystkich szkołach zostają zawieszone.

Dla dzieci rodziców, którzy nie mogą szybko zorganizować opieki nad dziećmi w dniach 12, 13 marca będą w szkole organizowane zajęcia opiekuńcze.

Rodzicowi dziecka, które nie ukończyły 8 lat przysługuje w związku z czasowym zawieszeniem zajęć w szkołach i przedszkolach zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej ZUS.

Prosimy zadbać o to aby ten czas dzieci wykorzystały na czytanie lektur, powtarzanie materiału. Zachęcamy do ograniczania kontaktów dziecka z innymi osobami do niezbędnego minimum i rygorystycznego przestrzegania w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń.

Prosimy śledzić na bieżąco informację i komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły w dzienniku elektronicznym.