Komunikat

Szanowni Państwo!

W związku z ogłoszeniem stanu epidemii zajęcia szkolne, które do tej pory były zawieszone, będą się odbywać w formie zajęć zdalnych, począwszy od najbliższej środy co najmniej do Świąt Wielkanocnych. Oznacza to, że dzieci będą realizować przedmioty, które mają wpisane w rozkład zajęć w danym dniu. Czynić to będą przy użyciu narzędzi informatycznych, ale również podręczników, zeszytów, zaś w przypadku dzieci , które mają problem z dostępem do Internetu w formie odbierania ze szkoły materiałów dydaktycznych. Będziemy się starać tak organizować te zajęcia, aby uczniowie nie byli nadmiernie obciążani zadaniami domowymi. Z drugiej strony proszę mieć na względzie, że nauczyciele oczekują od dzieci informacji zwrotnej, czy dane treści są dla nich zrozumiałe, stąd ćwiczenia, które utrwalają przekazywane treści, jak również dają nauczycielowi odpowiedź , czy uczniowie zrozumieli omawiany materiał.

Prosimy więc, aby wspomniane ćwiczenia były przez dzieci wykonywane samodzielnie, pomoc rodziców zwłaszcza w klasach młodszych, powinna przede wszystkim dotyczyć obsługi narzędzi informatycznych.

Prosimy zadbać, aby uczniowie systematycznie odwiedzali dziennik elektroniczny i odbierali przesyłane przez nauczyciela materiały, otwarcie wiadomości i aktywność dzieci na dzienniku będą podstawą do ustalenia obecności na tych zajęciach. Zlecone zadania przez nauczycieli, odsyłane na ich konta będą podstawą do wystawienia z tego tytułu ocen. Nauczyciele, przekażą również informacje o sposobie, terminach i formach konsultacji zdalnych. Zadania nie będą wymagać od uczniów ciągłej obecności przed komputerem, większość czasu przeznaczonego na naukę powinni spędzać przy książce i zeszycie przedmiotowym.

Mamy pełną świadomość, że zdalna forma nauczania w wielu przypadkach mocno angażuje rodziców, ale dla nauczycieli jest to równie duże wyzwanie, gdyż tradycyjne nauczanie daje możliwość uzyskania szybkiej informacji zwrotnej czy uczeń rozumie omawiane treści.