Laptop dla potrzebującego ucznia dzięki Fundacji ARP

Fundacja Agencji Rozwoju Przemysłu wspomogła szkołę w zakupie sprzętu.

W czasie pandemii uczniowie i nauczyciele borykają się z różnymi trudnościami zdalnego nauczania. Jedną z nich jest brak sprzętu elektronicznego. Szkole udało się pozyskać kilka sztuk używanych laptopów, które zostały wypożyczone najbardziej potrzebującym uczniom. Z pomocą przyszła nam Fundacja Agencji Rozwoju Przemysłu, która ufundowała zakup nowego notebooka. Dzięki temu mogliśmy wypożyczyć go potrzebującemu uczniowi, by mógł bez przeszkód uczestniczyć w zdalnym nauczaniu.

Fundacja ARP powstała w 2019 roku, by nieść pomoc najbardziej potrzebującym, wspomagać rozwój społeczności lokalnych i podejmować działania na rzecz dobra publicznego.

Jak sami mówią:

Troska o naukę i edukację, kulturę i tradycję oraz sport i zdrowie – to obszary działania Fundacji. Wspieramy domy dziecka, osoby niepełnosprawne, szpitale, zakłady lecznicze, instytucje i inicjatywy działające dla pożytku publicznego. Cel społeczny i zasady etyczne są nadrzędnymi wartościami, którymi Fundacja kieruje się w swojej codziennej pracy, a także w relacjach z interesariuszami.

W dobie pandemii Fundacja ARP cały czas prowadzi zbiórkę funduszy na wsparcie placówek medycznych i opiekuńczych. Spółki grupy kapitałowej ARP wpłaciły już łącznie ponad 555 tysięcy złotych.

Dziękujemy za dostrzeżenie potrzeb naszych uczniów i okazane wsparcie.