Zakończenie Roku Szkolnego

26 czerwca odbyło się zakończenie Roku Szkolnego. Miało ono zupełnie inny charakter i obraz, niż zazwyczaj. W związku z koniecznością przestrzegania przepisów sanitarnych uczniowie nie mogli zgromadzić się w swoich klasach w pełnej liczbie. Rozdanie świadectw odbywało się w małych grupkach, z zachowaniem odpowiednich odległości, bądź indywidualnie. Jedynie klasy kończące etapy edukacyjne spotkały się w pełnej liczbie, jednak miało to miejsce na hali sportowej, która zapewniała zachowanie bezpieczeństwa.