Wycieczka do Wrocławia

Dzięki funduszom z programu Poznaj Polskę, uczniowie z naszej szkoły mieli możliwość wzięcia udziału w drugiej już w tym roku szkolnym kilkudniowej wycieczce. Tym razem udało nam się zwiedzić Wrocław, poznając zabytki, kulturę oraz faunę i florę miasta. Hydropolis, Hala Stulecia, ZOO, zespół historycznego centrum Panorama Racławicka – to przykłady atrakcji, które udało nam się zobaczyć w trakcie trzydniowej wycieczki. Chociaż uczniowie byli po niej zmęczeni, to jednak zabrali ze sobą w drogę powrotną ogromny bagaż wiedzy i doświadczenia.