Trzydniowa wycieczka w Bieszczady

W dniach 19-21.10.2022r. uczniowie z klas 4-6 wybrali się na wycieczkę w Bieszczady, realizując program Poznaj Polskę. We środę 19 października rozpoczęto zwiedzanie od Muzeum Historycznego, następnie Muzeum Nafty w Bóbrce, gdzie można było dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy na temat początków wydobywania tego surowca oraz wkładu Polaków w to przedsięwzięcie. Dzień zakończono nawiedzeniem Klasztoru Nazaretanek w Komańczy, gdzie internowano kardynała Stefana Wyszyńskiego. We czwartek uczniowie udali się do Muzeum w Sanoku, gdzie mogli zobaczyć budownictwo sprzed ponad pół wieku, by następnie w Myczkowcach odwiedzić tamtejszy ogród biblijny i park miniatur. Dzień zakończył się przejazdem koleją gondolową oraz zwiedzaniem zapory w Solinie. Ostatniego dnia odwiedzono Przemyśl, z tamtejszym Muzeum Narodowym oraz Muzeum Twierdzy Przemyśl. Ostatnim punktem  wycieczki był Schron Kierowania Obroną Cywilną. Około godziny 22 uczniowie wrócili do Białki Tatrzańskiej.