Małopolska Tarcza Humanitarna

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. 1 PUŁKU STRZELCÓW PODHALAŃSKICH W BIAŁCE TATRZAŃSKIEJ  realizuje wraz z innymi szkołami w Gminie Bukowina Tatrzańska zadanie grantowe w ramach

Małopolskiej  Tarczy Humanitarnej. Fundusze Europejskie dla Ukrainy – Pakiet Edukacyjny

Województwo Małopolskie, Departament Edukacji, realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskie dla Ukrainy – Pakiet Edukacyjny”.

Źródło finansowania: projekt jest dofinansowany w ramach 15 Osi Priorytetowej – REACT- EU (EFS) dla sprostania wyzwaniom migracyjnym, Działanie 15.2 REACT-EU dla sprostania wyzwaniom migracyjnym – pakiet edukacyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Kwota projektu grantowego pn.; „Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskie dla Ukrainy – Pakiet Edukacyjny” w ramach 15 Osi Priorytetowej – REACT-EU (EFS) dla sprostania wyzwaniom migracyjnym – pakiet edukacyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 wynosi 15 691 327 zł, z czego Gmina Bukowina Tatrzańska otrzyma dofinansowanie w kwocie 400 000,00 zł.

Maksymalny całkowity poziom dofinansowania w formie grantu wynosi 100% kosztów objętych wnioskiem o przyznanie grantu tj. 100% UE.

Celem projektu jest zwiększenie potencjału małopolskich organów prowadzących szkoły podstawowe i ponadpodstawowe w odpowiedzi na kryzys migracyjny związany z działaniami wojennymi prowadzonymi od 24 lutego 2022 r. w Ukrainie.

Grant przyznawany jest na wielowymiarowe wsparcie szkół wyłącznie w zakresie edukacyjnym, psychologicznym i sprzętowym wspomagającym edukację i rozwój uczniów m.in. poprzez:

  1. Zakup wyposażenia sal lekcyjnych i innych pomieszczeń szkolnych, sprzętu IT, pomocy dydaktycznych niezbędnych do podjęcia przez uczniów z Ukrainy nauki w małopolskich szkołach i klasach, w tym w oddziałach przygotowawczych, do których trafiają uczniowie oraz dla uczniów kontynuujących zdalne nauczanie w systemie edukacji ukraińskiej z wykorzystaniem zasobów szkół w Małopolsce.
  2. Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne dla uczniów z Ukrainy podejmujących nauczanie w małopolskich szkołach, realizowane w wielu formach i na wielu płaszczyznach (spotkania indywidualne, warsztaty grupowe).
  3. Dodatkowe zajęcia z języka polskiego oraz zajęcia o charakterze wyrównawczo-przedmiotowym prowadzone w języku polskim.
  4. Działania o charakterze integrującym środowisko uczniów z Polski i Ukrainy, w tym:
  • grupowe zajęcia „świetlicowe”, przedmiotowe koła zainteresowań w ramach zajęć pozalekcyjnych:
  • realizacja zadań związanych z turystyką krajową (wycieczek) promujących walory Małopolski;
  • organizacja zimowisk/półkolonii, które poza głównym celem będą działaniem wspierającym rodziców pracujących.
  1. Działania w zakresie doskonalenia i doradztwa dla kadry placówek.

Termin realizacji grantu to okres od 01.03.2023 r. do 31.08.2023 r.