Inauguracja roku szkolnego 2023-2024

Dyrektor Szkoły w Białce Tatrzańskiej informuje, że inauguracja roku szkolnego 2023/2024 odbędzie się w poniedziałek 4 września 2023r.

O  godzinie 8:00 w kościele parafialnym w Białce Tatrzańskiej zostanie odprawiona Msza Święta. Po jej zakończeniu na hali sportowej odbędzie się spotkanie z dyrektorem, a następnie w klasach z wychowawcami, które zakończy się o godzinie 10:30.

Stołówka szkolna działać będzie od 5 września, wychowawcy na pierwszym spotkaniu z uczniami, zbiorą informację o ilości dzieci chętnych do korzystania z żywienia - proszę rodziców o podjęcie decyzji. Koszt dzienny posiłku wynosi 7zł, za miesiąc wrzesień to 133 zł. (wpłaty można dokonać u wychowawcy lub w sekretariacie szkoły najpóźniej do 10 dnia danego miesiąca).

Od 5 września działa również świetlica szkolna przeznaczona dla dzieci, których oboje rodziców pracują zawodowo lub dzieci oczekują na autobus, warunkiem korzystania ze świetlicy jest złożenie karty zapisu z oświadczeniem o pracy obojga rodziców/ opiekunów prawnych/ lub konieczności zapewnienia opieki do przyjazdu autobusu, pod rygorem odpowiedzialności za prawdziwość złożonych danych.

Podręczniki szkolne uczniowie otrzymają w pierwszym lub drugim tygodniu roku szkolnego.